Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου www.plastika-ellados.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Η.Π.Α.

Cookies στο σύνολο: 17

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies (5)

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ          ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

PHPSESSID                       plastika-ellados.gr       HTTP               Session

Περιγραφή σκοπού του cookie:

Διατηρεί την κατάσταση του session του χρήστη σε όλα τα αιτήματα της ιστοσελίδας.

Πηγή: https://plastika-ellados.gr/catalog/proionta-pet-1

Τα δεδομένα αποστέλλονται σε: Η.Π.Α.

 

rc::a                                       google.com               HTML                 Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.

Πηγή: google.com

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

rc::b                               google.com                 HTML                   Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή: google.com

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

rc::c                               google.com                  HTML                    Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή: google.com

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

rc::d-#                                    google.com                 HTML                    Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διακρίνει μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ.

Πηγή: google.com

Τα δεδομένα αποστέλλονται σε: Η.Π.Α.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (4)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                    ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

_ga                                   plastika-ellados.gr                HTTP                   2 χρόνια

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.

Πηγή: https://www.googleanalytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

_gat                                   plastika-ellados.gr               HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή:  https://www.googleanalytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

_gid                                   plastika-ellados.gr               HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.googleanalytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

 

_at.hist.#                            plastika-ellados.gr                HTML                 Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα κοινής χρήσης κοινωνικών δικτύων AddThis για την αποθήκευση του ιστορικού χρήσης του χρήστη του widget κοινής χρήσης AddThis

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Αποκλεισμένο μέχρι να γίνει αποδεκτό από το χρήστη: Όχι

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ) (8)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

_GRECAPTCHA               plastika-ellados.gr             HTTP                  1 χρόνος

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αταξινόμητο.

Πηγή: https://plastika-ellados.gr/contact

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

__atuvc                           plastika-ellados.gr             HTTP                   1 χρόνος

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ενημερώνει τον μετρητή των χαρακτηριστικών κοινωνικής κοινοποίησης ενός ιστοτόπου.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

__atuvs                              plastika-ellados.gr             HTTP                  1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Εξασφαλίζει ότι ο ενημερωμένος μετρητής εμφανίζεται στον χρήστη εάν μοιράζεται μια σελίδα με την υπηρεσία κοινής χρήσης κοινωνικών δικτύων, AddThis.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

_at.cww                               plastika-ellados.gr            HTML              Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα κοινωνικού διαμοιρασμού AddThis

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

at-rand                                  plastika-ellados.gr            HTML              Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα κοινωνικού διαμοιρασμού AddThis

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

loc                                          addthis.com                        HTTP               1 χρόνος

Περιγραφή σκοπού του cookie: Γεωγραφική θέση, η οποία χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους παρόχους να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες που μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ τους είναι γεωγραφικά τοποθετημένοι (κρατικό επίπεδο).

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

uvc                                         addthis.com                       HTTP                 1 χρόνος

Περιγραφή σκοπού του cookie: Εντοπίζει πόσο συχνά η υπηρεσία κοινής χρήσης κοινωνικής δικτύωσης, Add This, συναντά τον ίδιο χρήστη.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

xtc                                           addthis.com                         HTTP                1 χρόνος

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει την κοινοποίηση του περιεχομένου που κάνει ο χρήστης μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι